Start

NOWOŚCI W DOKUMENTACH

  • Stanowisko nr 1/2017 Rady Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" dotyczące braków taborowych w spółce PKP CARGO S.A.
  • Pismo Sekcji Zawodowej nr S002-I/07/2015 do Prezesa PKP CARGO S.A. w sprawie wyjaśnienia zwieszenia Prezesa PKP CARGOTABOR
  • Protokół dodatkowy nr 11 do Z.U.Z.P.
  • Protokół dodatkowy nr 10 do Z.U.Z.P.
  • Porozumienie płacowe z dnia 26 czerwca 2017 r.
  • Pismo Zarządu PKP CARGO S.A. nr: CCLR.072.22.2017.1 jako odpowiedź na wystąpienie Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność"
    w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia za okres choroby

Obchody XXXVII rocznicy Protestu Głodowego Kolejarzy

Dworzec Wrocław