Start

Rada Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. informuje, że w dniach 25 – 26 kwietnia 2018 roku, w Ośrodku Wypoczynkowym „Kolejarz” w Zakopanem odbędą się obrady Walnego Zebrania Delegatów Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A.
Początek obrad o godz. 14.00.

Z poważaniem

p.o. Przewodniczącego Rady Sekcji Zawodowej
NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A.
Ryszard Lach

                                                                                                                          

Zawiadomienie - pobierz              

Porządek posiedzenia - pobierz                                                                                              

                                                                                                                                                           

Podwyżki 2018

Pismo ZZ w sprawie podwyżek

XXXVI Rocznica Głodówki Kolejarzy we Wrocławiu