Start

Lubelski Lipiec 2018

Zaproszenie Lubelski Lipiec

Nowości w dokumentach

  • Pismo Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" Grupy PKP CARGO do Prezesa PKP CARGO S.A. w sprawie dodatkowej premii dla pracowników
  • Odpowiedź Zarządu PKP CARGO S.A. w sprawie podwyżek wynagrodzeń
  • Pismo Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" w sprawie podwyżek wynagrodzeń w 2018 roku

 

Porozumienie płacowe 2018

Porozumienie 15 06 2018