Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"

Home

INFORMACJA

W dniu 16 maja 2022 roku w Warszawie o godzinie 15.00 odbyło się spotkanie mediacyjne w spółce PKP Cargo. Zarząd przedstawił swoją propozycję podwyżek wynagrodzeń znacznie odbiegającą od postulatów Związków Zawodowych.
Z powodu braku szansy na porozumienie podczas pierwszego spotkania mediacyjnego, mediator poprosił Zarząd Spółki o przygotowanie pewnych kalkulacji i ogłosił przerwę w mediacjach do 24 maja 2022 roku do godziny 15.00.

Negocjator w PKP CARGO wybrany

Dnia 9 maja br. Zarząd spółki wybrał negocjatora w osobie Pana Krzysztofa Mamińskiego o czym poinformował związki zawodowe działające w PKP CARGO S.A.

BRAK POROZUMIENIA W PKP CARGO !


27 kwietnia podczas spotkania związki zawodowe nie doszły do porozumienia płacowego z Zarządem PKP CARGO S.A.

Efektem tego jest spisany protokół rozbieżności jako następny element procedury w walce o podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.