Start

NOWOŚCI W DOKUMENTACH

  • Stanowisko nr 1/2017 Rady Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" dotyczące braków taborowych w spółce PKP CARGO S.A.
  • Pismo Sekcji Zawodowej nr S002-I/07/2015 do Prezesa PKP CARGO S.A. w sprawie wyjaśnienia zwieszenia Prezesa PKP CARGOTABOR
  • Protokół dodatkowy nr 11 do Z.U.Z.P.
  • Protokół dodatkowy nr 10 do Z.U.Z.P.
  • Porozumienie płacowe z dnia 26 czerwca 2017 r.
  • Pismo Zarządu PKP CARGO S.A. nr: CCLR.072.22.2017.1 jako odpowiedź na wystąpienie Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność"
    w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia za okres choroby

Rada Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność"

W dniu 21 marca 2018 roku odbędzie się posiedzenie Rady Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" PKP CARGO S.A.

Spotkanie odbędzie się w siedzibie Spółki PKP CARGO S.A. przy ul. Grójeckiej 17 w Warszawie o godzinie 11:00, sala C,D.

Przed Radą Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" o godzinie 10:00 odbędzie się posiedzenie Prezydium. 

p.o. Przewodniczącego
Ryszard Lach

XXXVI Rocznica Głodówki Kolejarzy we Wrocławiu