Start

Nowości w dokumentach

  • Pismo nr: SZ 23/10/2018 w sprawie regulaminu wynagradzania 
  • Pismo nr: SZ 22/10/2018 w sprawie gratyfikacji z okazji Dnia Kolejarza
  • Ustalenia dotyczące stawki na zakup posiłków profilaktycznych i regeneracyjnych
  • Pismo Sekcji Zawodowej do Prezesa Zenona Kozendry w sprawie zmian do ZUZP
  • Pismo z uwagami skierowane do przedstawicieli  w zespole ds. przygotowania zmian ZUZP
  • Pismo Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" Grupy PKP CARGO do Prezesa PKP CARGO S.A. w sprawie dodatkowej premii dla pracowników
  • Odpowiedź Zarządu PKP CARGO S.A. w sprawie podwyżek wynagrodzeń

 

porozumienie 30 10 2018 str1

porozumienie 30 10 2018 str2