Dokumenty 2017
Up

Dokumenty sekcji 2017

Pismo Sekcji Zawodowej do Zarządu PKP CARGO S.A. w sprawie obsługi ubezpieczeń

Pismo Sekcji Zawodowej do Zarządu PKP CARGO S.A. w sprawie regulaminu wynagradzania

Stanowisko nr 1/2017 Rady Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" dotyczące braków taborowych w spółce PKP CARGO S.A.

Pismo Sekcji Zawodowej nr S002-I/07/2015 do Prezesa PKP CARGO S.A. w sprawie wyjaśnienia zwieszenia Prezesa PKP CARGOTABOR

Porozumienie płacowe z dnia 26 czerwca 2017

Oferta Ubezpieczenia na lata 2017 - 2018

Pismo Zarządu PKP CARGO S.A. nr: CCLR.072.22.2017.1 jako odpowiedź na wystąpienie Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność"
w sprawie zasad ustalania wynagrodzenia za okres choroby

Rekomendacje Zespołu  powołanego Decyzją Nr 78 Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A.  
z dnia 4 listopada 2016 r. dla Sygnatariuszy ZUZP: 

Prot. dodatk. nr 10 do ZUZP - PROJEKT

Zaproszenie Prezesa Zarządu na spotkanie w sprawie postulatu płacowego

Pismo do Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A. w sprawie zwrotu kosztów podróży dla pracowników związanych z ruchem pociągów

Pismo w sprawie odpowiedzi dotyczącej kontroli systemów płacowych

Odpowiedz w temacie Zasiłku Chorobowego w PKP CARGO SA w związku z tym, że podano informacje, że ZUS przeprowadził kontrolę i nie stwierdził nieprawidłowości, Przewodniczący Sekcji Zawodowej wystąpił o przekazanie materiałów: czego dotyczyła w/w kontrola i jakie były wnioski po kontrolne.

Pismo do Zarządu PKP CARGO S.A. w sprawie kontroli systemów płacowych

Odpowiedź Zarządu PKP CARGO S.A. w sprawie podwyżek wynagrodzeń

Pismo do Zarządu PKP CARGO S.A. w sprawie podwyżek wynagrodzeń

Notatka ze spotkania Zespołu ds. przygotowania projektu zmian postanowień Załącznika nr 2 do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy 

dla Pracowników Zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna
 

Oświadczenie Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidanrość" z dnia 17 lutego 2017 r.

 
 
Powered by Phoca Download