Dokumenty 2016
Up

Dokumenty sekcji 2016

Stosownie do ustaleń Zespołu dokonanych w dniu 13 bm. strona pracodawcy przesyła projekty robocze 3 wariantów "Tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego", które zakładają rezygnację z "Tabeli punktowej stawek wynagrodzenia zasadniczego" 

Stosownie do ustaleń Zespołu dokonanych w dniu 13 bm. strona pracodawcy przesyła projekty robocze 3 wariantów "Tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego", które zakładają rezygnację z "Tabeli punktowej stawek wynagrodzenia zasadniczego" 

Stosownie do ustaleń Zespołu dokonanych w dniu 13 bm. strona pracodawcy przesyła projekty robocze 3 wariantów "Tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego", które zakładają rezygnację z "Tabeli punktowej stawek wynagrodzenia zasadniczego" 

Załącznik PZU do Grupowego Ubezpieczenia OC

Pismo Związku Pracodawców Kolejowych do Organizacji Związkowych w sprawie ulg przejazdowych na 2017 rok

Porozumienie z 16 listopada 2016 roku kończące spór zbiorowy w spółce PKP CARGO S.A.

Pismo Zarządu PKP CARGO S.A. w sprawie przesunięcia terminu spotkania

List do Pracowników Członka Zarządu Przedstawiciela Pracowników PKP CARGO S.A.

Porozumienie z dnia 22 czerwca 2016 roku w sprawie ustaleń z dnia 15 marca 2016 roku

Pismo nr: DBK-WLM.49.18.2015.3.WP z Urzędu Transportu Kolejowego w odopowiedzi na pismo Sekcji Zawodowej nr: S002-I/53/2015 w sprawie wykonywania prób hamulca

S002-I/06/2016 - ZAŁĄCZNIKI

Pismo Rady Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" S002-I/06/2016 w sprawie opinii do Regulaminu Organizacyjnego PKP CARGO S.A.

Pismo Rady Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" S002-I/06/2016 w sprawie opinii do Regulaminu Organizacyjnego PKP CARGO S.A.

Pismo Sekcji Zawodowej do Prezesa Libiszewskiego w sprawie interpretacji zapisów Paktu Gwarancji Pracowniczych

Propozyje PKP CARGO S.A. dotyczące zmian do Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników PKP CARGO S.A.

Regulamin Organizacyjny PKP CARGO S.A. przekazany do konsultacji

Pismo nr CCLR.072.21.2016.2 dotyczące przyjęcia przez spółke nowego 
Regulaminu Organizacyjnego i przekazania do opiniowania Organizacjom Związkowym

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie IV Wydział Cywilny
w sprawie umorzenia postepowania

Porozumienie Zarządu PKP CARGO S.A. i Związków Zawodowych 

Założenia przygotowane przez zespół powołany przez
Rade Sekcji Zawodowej NSZZ „Solidarność"
Pismo Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" do Prezesa PKP CARGO S.A. 
w/s pionowego zarządzania oraz łączenia obowiązków dyrektorów na zakładach

Pismo Sekcji Zawodowej NSZZ "Solidarność" do Prezesa PKP CARGO S.A.
w/s wypełnienie porozumień

 
 
Powered by Phoca Download