Rada Sekcji Zawodowej GRUPY PKP CARGO

Majder Jan                         Przewodniczący

Cykman Mieczysław          Zastępca Przewodniczącego

Oleszczuk Mirosław           Zastępca Przewodniczącego

Sośnierz Jerzy                   Zastępca Przewodniczącego

Morel Andrzej                    Zastępca Przewodniczącego

Staniszewski Michał          Sekretarz

Sochoń Mirosław               Skarbnik

Grymel Henryk                  Członek Prezydium

Lach Ryszard                    Członek Prezydium

Mil Stanisław                     Członek Prezydium

Pilawski Jerzy                   Członek Prezydium

Prętki Jacek                      Członek Prezydium

Gadzicki Zbigniew             Członek 

Gorgosz Marek                 Członek 

Guzicka Renata                Członek 

Jachna Mariusz                Członek 

Kłaptocz Leszek               Członek 

Kotala Jan                        Członek

Kowalkiewicz Wiktor        Członek

Kozar Cezary                   Członek

Lemieszka Krzysztof        Członek

Łach Zygmunt                  Członek

Netkowski Andrzej           Członek

Olszewska Halina            Członek

Silipicki Jerzy                   Członek

Stachurski Marek             Członek

Szott Jacek                      Członek

Tryanowski Janusz          Członek

Wielgosz Urszula             Członek

Wilk Joanna                      Członek