MANIFESTOWAŁA BUDŻETÓWKA

Pod Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu swoje niezadowolenie z powodu niskich płac w sferze budżetowej manifestowało kilkuset związkowców, m.in. z oświatowej “Solidarności” oraz przedstawiciele “S” z Sanepidu, służby zdrowia, pracownicy inspekcji weterynaryjnej. W imieniu zgromadzonych, przewodniczący Zarządu Regionu Kazimierz Kimso wraz z przewodniczącymi Bogdanem Orłowskim i Franciszkiem Kopciem przekazali wojewodzie Pawłowi Hreniakowi petycję z żądaniami związkowców.

Związkowcy oprócz podwyżek płac domagali się wprowadzenia kryterium stażowego uprawniającego do przejścia na emeryturę bez względu na wiek, odmrożenia wskaźnika naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, systemowych rozwiązań stabilizujących ceny energii oraz wsparcia dla przemysłu energochłonnego, niewliczania do minimalnego wynagrodzenia dodatku za wysługę lat.
Podobne manifestacje odbyły się w tym samym czasie w pozostałych 15 miastach wojewódzkich w Polsce. Akcja odbyła się pod hasłem – Dość dyskryminowania pracowników!