PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW W RN SPÓŁKI

PRZEDSTAWICIELE PRACOWNIKÓW W RN SPÓŁKI

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 19 / 2019
Data sporządzenia: 2019-04-15
Skrócona nazwa emitenta
PKP CARGO S.A.
Temat
Powołanie członków Rady Nadzorczej z ramienia pracowników
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki PKP CARGO S.A. _”Spółka”, “PKP CARGO”_ informuje, iż w dniu 15 kwietnia 2019 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie stwierdzenia powołania zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli pracowników w składzie Rady Nadzorczej PKP CARGO VII kadencji.

Po przeprowadzeniu wyborów kandydatów na przedstawicieli pracowników w Radzie Nadzorczej PKP CARGO VII kadencji, Rada Nadzorcza Spółki stwierdziła powołanie z dniem odbycia się najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w skład Rady Nadzorczej PKP CARGO VII kadencji zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli pracowników:
– Pana Krzysztofa Czarnotę,
– Pana Jerzego Sośnierza,
– Pana Tadeusza Stachaczyńskiego.