ZARZĄD PKP CARGO WYBRANY

ZARZĄD PKP CARGO WYBRANY

Rada Nadzorcza Spółki PKP CARGO, w wyniku przeprowadzonego postępowania kwalifikacyjnego, w dniu 27 maja 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie powołania w skład Zarządu PKP CARGO na okres wspólnej VII kadencji:

1_ Pana Czesława Warsewicza – na stanowisko Prezesa Zarządu
2_ Pana Leszka Borowca – na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych
3_ Pana Grzegorza Fingasa – na stanowisko Członka Zarządu ds. Handlowych
4_ Pana Witolda Bawora – na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych
5_ Pana Zenona Kozendrę – na stanowisko Członka Zarządu Przedstawiciela Pracowników

Decyzję o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza podjęła w dniu 21 stycznia 2019 roku Uchwałą Nr 1805/VI/2019.