XXXIX ROCZNICA PROTESTU GŁODOWEGO KOLEJARZY

W niedzielę, 21 października, Krajowa Sekcja Kolejarzy –  wraz z organizacjami zakładowymi NSZZ „Solidarność” z Regionu Dolny Śląsk – zorganizowała uroczystości rocznicowe, upamiętniające głodówkę kolejarzy z 1980 roku. Po raz 39, do byłej Lokomotywowni Wrocław Główny, zjechały się delegacje z całego kraju by uczcić pamięć tego wyjątkowego, w skali kraju, wydarzenia .  Po mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył ks. biskup Andrzej Siemieniewski, uczestnicy głodówki, decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zostali uhonorowani Medalem Stulecia Niepodległości. Aktu dekoracji dokonał Błażej Spychalski – sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

W części oficjalnej głos zabrali: Błażej Spychalski, Zbigniew Iwaniuk – uczestnik głodówki, Krzysztof Mamiński – Prezes Zarządu PKP S.A. oraz Związku Pracodawców Kolejowych, Kazimierz Kimso – Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk, Henryk Grymel – Przewodniczący Sekretariatu Transportowców. List od Premiera Rządu RP odczytała Małgorzata Calińska-Mayer – radna Sejmiku Dolnośląskiego.

Na zakończenie uroczystości złożono kwiaty pod pomnikiem św. Katarzyny, upamiętniającym wydarzenia z 1980 roku.