Nowe życie parowozu

Z inicjatywy PKP CARGO S.A. Dolnośląski zakład Spółki we Wrocławiu, Urzędu Wojewódzkiego Dolny Śląsk oraz Kolei Dolnośląskich,15 listopada 2019 roku,  na bocznicy przy dworcu kolejowym Legnica, ustawiono odrestaurowany parowóz Ty2-540 i udostępniono wszystkim zainteresowanym historią kolei.  Renowacji parowozu podjęli się członkowie Organizacji Oddziałowej Legnica NSZZ „Solidarność” PKP CARGO S.A. Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu przy finansowym zaangażowaniu Kolei Dolnośląskich.

zdjęcia Wojciech Obrębski