Wzrost minimalnego wynagrodzenia

Staraniem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wzrosło wynagrodzenie minimalne. Rząd zdecydował, że najniższe wynagrodzenie brutto wyniesie od 1 stycznia 2020 roku 2600 złotych brutto, a minimalna stawka godzinowa 17 złotych brutto. Wzrost minimalnego wynagrodzenia to nie tylko korzyści dla nowozatrudnionych pracowników. Wzrost płacy minimalnej powoduje wzrost takich składników jak:

  • Dodatek funkcyjny
  • Dodatek za pracę w nocy
  • Dodatki za pracę w warunkach szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych

Jednocześnie należy dodać, że do wysokości wynagrodzenia minimalnego nie wlicza się:

  • Nagrody jubileuszowej
  • Odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytuł niezdolności do pracy
  • Wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
  • Dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej
  • Dodatek stażowy

 

opracował
Zbigniew Gadzicki