Zbieramy podpisy popierające kandydata NSZZ „Solidarność” do Rady Nadzorczej PKP S.A.

Zbieramy podpisy

popierające kandydata NSZZ „Solidarność” do Rady Nadzorczej PKP S.A.

Barbarę Miszczuk

 

 

 

O czym należy pamiętać ?

– podpisy mogą składać wyłącznie pracownicy spółek:

 1. PKP S.A.
 2. PKP Cargo S.A.
 3. PKP Intercity S.A.
 4. PKP Informatyka Sp. z o.o.
 5. PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o.
 6. SKM w Trójmieście Sp. z o.o.
 7. Natura Tour Sp. z o.o.
 8. Xcity Investment Sp. z o.o
 9. PKP Telkol Sp. z o.o.
 10. Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o.

 

 • każdy pracownik może złożyć podpis popierający tylko 1 kandydata (złożenie podpisów z poparciem dla kilku kandydatów spowoduje, że takie poparcie będzie nieważne),
 • podpisy zbierane są wyłącznie na listach wg wzoru opracowanego przez Centralną Komisję Wyborczą,
 • listy popierające kandydaturę zawierać mają: imię i nazwisko osoby popierającej, miejsce aktualnego zatrudnienia (nazwa spółki i jej jednostka organizacyjna), nr PESEL oraz podpis – dane mają być wpisane długopisem lub piórem osobiście przez popierającego,
 • oryginały list popierających kandydata dostarczać należy osobiście lub przesłać listem poleconym na adres biura Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ „Solidarność”, ul. Targowa 74, 03 – 734 Warszawa, do dnia 02 marca 2020 r.

(zgłoszenie kandydata ma nastąpić do dnia 16 marca 2020 r.).

 

Krajowa Sekcja Kolejarzy
Warszawa, dnia  12 luty 2020 r.


Pliki do pobrania:

LISTA POPARCIA – wejdź
ZDJĘCIE – wejdź
APEL – wejdź