Uroczystości 40-lecia powstania „Solidarności”

Pod  tablicą Solidarności przy dawnej Zajezdni nr 7 na ul. Grabiszyńskiej odbyły się uroczyste obchody 40-lecia powstania NSZZ “Solidarność”.
W uroczystościach brali udział: przedstawiciele władz państwowych (wojewoda, główny inspektor pracy, dyrektor IPN), samorządowych (prezydent, radni miejscy i wojewódzcy), przedstawiciele organizacji społecznych i związkowych na czele z Kazimierzem Kimso (Zarząd Regionu) i Tadeuszem Majchrowiczem (Komisja Krajowa).
Liczne poczty sztandarowe – wśród nich dwa poczty sztandarowe z naszej Organizacji Zakładowej.

Podczas uroczystości, oprócz tradycyjnych przemówień i składania kwiatów, nastąpiło też wręczenie, nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości.
Otrzymało je przeszło dwudziestu działaczy związkowych.

Przed oficjalnymi uroczystościami ruszył Bieg Solidarności do Gdańska. Jest to bieg sztafetowy, którym bierze udział sześciu biegaczy, członków Związku.
Biegacze niosą ze sobą pałeczkę , w której zawarte jest Przesłanie dla „Solidarności”.
Bieg zakończy się w Gdańsku, 31 sierpnia, przed rozpoczęciem się głównych uroczystości rocznicowych 40-lecia powstania „Solidarności”.