Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjny PKP CARGO S.A.

Pismo organizacji związkowych do Przewodniczącego Rady Nadzorczej PKP CARGO S.A. Krzysztofa Mamińskiego z dnia 21-09-2020

Komunikat nr 3 Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego z dnia 21-09-2020

Komunikat nr 1 Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjnego z dnia 11-09-2020

Zawiązanie Międzyzakładowego Komitetu Protestacyjnego –  Informacja do Załogi