Komunikat Komisji Zakładowej

Wrocław; dnia 15 marca 2021 r.

Zakładowa Organizacja NSZZ ,,Solidarność ” PKP CARGO S.A. Dolnośląski Zakład Spółki  we Wrocławiu  informuje, że nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian zaproponowanych przez Zarząd Spółki,  dotyczących  Regulaminu Organizacyjnego Spółki oraz Zakładów PKP CARGO S.A.

Nasze stanowisko zostało przekazane w dniu 11 marca  do Sekcji Zawodowej NSZZ ,,Solidarność” Grupy PKP CARGO w Warszawie.

Uzasadnienie:
Proponowane zmiany są powieleniem propozycji z 2014 roku, ówczesnego zarządu (tzw. Bankomatów PO).
NSZZ ,,Solidarność” nie dopuścił  wtedy  do   wprowadzenie tych szkodliwych zmian. Zorganizowaliśmy  pikietę i okupację siedziby spółki przy ul. Grójeckiej, uzyskując wsparcie  obecnie rządzących polityków z dzisiejszym ministrem infrastruktury na czele. Dlatego nie rozumiemy dlaczego obecny Zarząd Spółki bez zastanowienia, powiela  szkodliwe propozycje poprzedników.
Proponowane zmiany doprowadzą do zdemolowania struktur Zakładów PKP Cargo S.A.. Narażają pracowników zakładów na utratę pracy, przeniesienia do centrali, pogorszenia warunków zatrudnienia. Ta pseudo- reorganizacja zdaniem Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność”, nie przyniesie nic dobrego ani spółce ani zatrudnionym  w niej pracownikom.
Komisja Zakładowa NSZZ ,,Solidarność” oświadcza , że w razie próby siłowego wprowadzenia  przez Zarząd Spółki  planowanych zmian, jesteśmy gotowi przystąpić do akcji protestacyjnej do strajku włącznie.

                                 Za Komisję Zakładową
(-) Przewodniczący M. Sochoń