DOBRA DECYZJA DLA SPÓŁKI POLREGIO

Komisja Europejska wydała pozytywną decyzję w sprawie pomocy udzielonej spółce POLREGIO w 2015 roku przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w wysokości 770 303 500 PLN. Ta decyzja oznacza, że KE wyjaśniła i potwierdziła zgodność środków pomocowych na rzecz Przewozów Regionalnych (obecnie POLREGIO) z unijnymi zasadami pomocy państwa.
Decyzja KE kończy definitywnie formalne postępowanie ws. pomocy na restrukturyzację.
Spółka informuje, że w ubiegłym roku osiągnęła zamierzone rezultaty ustabilizowania sytuacji POLREGIO, podpisując po raz pierwszy w 20-letniej historii spółki umowy wieloletnie z samorządami 14 województw o wartości 9 mld zł, w tym w 8 regionach aż na 10 lat. Zapewniła tym samym stabilną perspektywę finansową POLREGIO w okresie długoterminowym.
Kolejnym celem było wyjście z definicji spółki będącej w trudnej sytuacji ekonomicznej, co pozwoliło planować modernizację oraz zakup nowego taboru. W tym roku Spółka złożyła wnioski o dofinansowanie z Krajowego Planu Odbudowy projektu zakupu i modernizacji taboru o łącznej wartości 7 mld zł.
Decyzja KE może pomóc w realizacji kolejnych inwestycji finansowanych ze środków Unii Europejskiej stwierdza Prezes Zarządu POLREGIO sp. z o.o. Artur Martyniuk.
Przewodniczący „Solidarności” w spółce Przewozy Regionalne Wiesław Natanek z satysfakcją wyraża się o tej decyzji, mówiąc, że „wreszcie spółka POLREGIO może normalnie funkcjonować”.
jw

foto Janusz Wolniak

Artykuł oryginalny: http://solidarnosc.wroc.pl/dobra-decyzja-dla-spolki-polregio/