Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność”

Kadencja 2023 – 2028

Przewodniczący Komisji Zakładowej: MIROSŁAW SOCHOŃ

Z-ca Przewodniczącego, Skarbnik, Sekretarz: JACEK SZOTT

Z-ca Przewodniczącego: PIOTR KŁOSOWSKI

Z-ca Przewodniczącego: DERKACZ SEBASTIAN

Z-ca Przewodniczącego: PIOTR JANYGA

Z-ca Przewodniczącego: ADRIAN SZYMCZAK

Członek Prezydium: TOMASZ KAŃDUŁA

Członek Prezydium: DARIUSZ SZAPOWAŁ 

Członek Prezydium: MARCIN DĄBROWSKI

Członek Prezydium: TOMASZ KŁUBOWICZ

Bernatek Ewa
Borysenko Małgorzata
Cykman Robert
Dąbrowski Marcin
Derkacz Sebastian
Dworniczak Andrzej
Gronkowski Edward
Kańduła Tomasz
Kłosowski Piotr
Kłubowicz Tomasz
Krogulec Jolanta
Lepietuszko Janusz
Łodyga Paweł
Mogiełka Tomasz
Odrzywałek Krzysztof
Reczulska Beata
Rozmus Mirosław
Sochoń Mirosław
Spyrka Paweł
Sroka Iwona
Szapował Dariusz
Szkudlarek Michał
Szott Jacek
Szymaczak Adrian
Wnuk Dariusz
Zawrotniak Henryk

Bednarz Krzysztof –  Przewodniczący
Moraczyńska Irena –  Z-ca Przewodniczącego
Markwat Grzegorz
Parfieńczyk Jarosław
Welter Łukasz


Komisja Zakładowa NSZZ “Solidarność” Dolnośląskiego Zakładu Spółki we Wrocławiu składa się z pięciu Komisji Oddziałowych:

Komisja Oddziałowa we Wrocławiu

Komisja Oddziałowa w Kamieńcu Ząbkowickim

Zawartość przełącznika
Zawartość przełącznika
Zawartość przełącznika