Kontakt

Zakładowa Organizacja Związkowa NSZZ “Solidarność” PKP CARGO S.A. 
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ul. Mościckiego 36
52-110 Wrocław
tel. 71 717-35-93, 
tel. 71 717-35-94
email: kzcmwro@ksk.org.pl