Legitymacja związkowa

Przypominamy o możliwości uzyskania legitymacji związkowej. Posiadacze elektronicznej legitymacji mogą skorzystać z rabatów na stacjach LOTOS, a od lipca 2019 roku także ze zniżki na ubezpieczenia w PZU, w ramach programu Klub PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność” oraz skorzystać ze specjalnej oferty  Banku Pekao S.A.

O zasadach uzyskania zniżek piszemy poniżej. Jednak, aby z nich skorzystać, należy w pierwszej kolejności wyrobić sobie legitymację elektroniczną.

Wniosek o wydanie elektronicznej legitymacji NSZZ „Solidarność” można pobrać ze strony www.solidarnosc.wroc.pl. Należy go wypełnić, podpisać i przekazać do organizacji związkowej w zakładzie pracy. Następnie wnioski trafiają do Zarządu Regionu i są wysyłane do Komisji Krajowej, która prowadzi bazę danych i drukuje legitymacje. Dokument ważny jest 12 miesięcy i po tym okresie organizacja związkowa powinna przesłać informację o jej przedłużeniu.

Wniosek o wydanie legitymacji

ORLEN

Karta Rabatowa którą mogą sobie wyrobić członkowie NSZZ „Solidarność”, posiadający elektroniczną legitymację członkowską. Karta uprawnia użytkownika do zakupu paliwa w maksymalnej ilości do 300 litrów w jednym miesiącu kalendarzowym. Po przekroczeniu tego limitu upust na paliwo nie będzie naliczany do końca miesiąca kalendarzowego, w którym nastąpiło wykorzystanie (przekroczenie limitu).

Ponadto Karta Rabatowa uprawnia do otrzymania upustu cenowego na następujące produkty i usługi:

– paliwa EFECTA oraz VERVA na Stacjach Paliw PKN ORLEN,

– myjnia automatyczna oraz odkurzacz,

– oleje silnikowe oraz płyny do spryskiwaczy,

– produkty Stop Cafe.

Zasady wydawania karty ORLEN
Lista Stacji Paliw ORLEN na których można wyrobić kartę rabatową

 

Klub PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność”

Członkowie „Solidarności” z elektroniczną legitymacją mogą liczyć na 10 proc. zniżki na ubezpieczenia w PZU w ramach programu Klub PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność”.

Aby uzyskać dostęp do programu, wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ „Solidarność”, a następnie udać się do agenta PZU SA i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki, której udzieli po pozytywnej weryfikacji.

O czym należy pamiętać?

  • zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia,
  • właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony,
  • zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej,
  • z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.
  • Zniżka przysługuje na:
  • PZU Auto: AC, OC, NNW Max,
  • PZU Dom,
  • PZU NNW – ogólne, umowy indywidualne i rodzinne,
  • PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika,
  • PZU Wojażer.

Poza przedstawioną ofertą członkowie „S” otrzymają dostęp do obsługi prawnej, możliwości sprawdzenia pojazdu przez specjalistów przed zakupem, pomocy przy sprzedaży auta, rabatów na bilety do kin Helios oraz rabatów na sprzęt AGD marki Philips. Szczegółowa oferta dostępna jest pod adresem: https://klubpzupomoc.pzu.pl/nszz-solidarnosc.

Pekao S.A.

Również Pekao S.A. przygotowało ciekawą ofertę dotyczącą swoich usług, zarówno dla poszczególnych członków, jak i organizacji związkowych. Warunkiem skorzystania z niej jest przedstawienie legitymacji NSZZ „Solidarność” w placówce Banku Pekao S.A. Zakłada ona chociażby darmowe: prowadzenie rachunku płatniczego, obsługę karty debetowej czy wypłaty z obcych bankomatów przez 24 miesiące od daty zawarcia umowy o kartę.

LOTOS

Związkowcy oraz ich rodziny  otrzymują zniżki na paliwa, myjnie, oleje i płyny do spryskiwaczy oraz produkty z menu Cafe Punkt.

Spółka LOTOS oferuje jednolite stawki rabatowe. Użytkownicy związkowych kart otrzymują rabaty: 10 groszy – za każdy litr paliwa standardowego (Pb95, ON, LPG) lub 15 groszy – paliwa premium LOTOS Dynamic (Pb98, ON), Gaz LPG: 7 groszy/litr, a także 10-procentową zniżkę na produkty z menu Cafe Punkt, zakup olejów i płynów do spryskiwaczy oraz 15-procentową zniżkę na usługi myjni.

Dla osób, które są już w posiadaniu elektronicznych legitymacji i wyrażą chęć posiadania karty rabatowej LOTOS BIZNES, organizacja związkowa winna zebrać papierowe wnioski chętnych z danymi: imię i nazwisko, numer legitymacji członkowskiej elektronicznej plastikowej i nazwa organizacji związkowej. (Wzór wniosku znajduje się tutaj). Należy również wypełnić załącznik nr 2 do umowy. (Każdy indywidualnie musi wpisać: nr ewidencyjny uczestnika tożsamy z numerem legitymacji członkowskiej, nazwisko i imię oraz podpisać się dwa razy u dołu załącznika. Nie wypełniamy rubryki ORGANIZATOR.

Do każdego zakupu paliwa lub usługi będą naliczane punkty na kartę Navigator wg uzgodnionego algorytmu. Punkty te będzie można wymienić na wiele produktów przemysłowych znajdujących się w katalogu https://lotosnavigator.pl/katalog-nagrod.

Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu

Dla członków NSZZ “Solidarność” 50% zniżki na zwiedzanie ekspozycji Centrum Historii Zajezdnia. Zakupu można dokonać w kasie CH Zajezdnia za okazaniem elektronicznej legitymacji NSZZ “Solidarność’.

Teatr Polski we Wrocławiu

Dla członków NSZZ “Solidarność” (oraz ich rodzin) 30% zniżki na bilety na wszystkie spektakle Teatru Polskiego we Wrocławiu. Zakupu można dokonać w kasie Teatru za okazaniem elektronicznej legitymacji NSZZ “Solidarność”.