Dlaczego warto

DLACZEGO WARTO?

  • Pracownik nie będący członkiem związku nie będzie ostrzeżony o zamiarze wypowiedzenia mu umowy o pracę.
  • Pracodawca chcąc rozwiązać z Tobą umowę o pracę musi zasięgnąć opinii związku. Sprzeciw „Solidarności” powoduje, że Twoja sytuacja staje się niewspółmiernie lepsza, niż kiedy bronisz się sam.
  • Zasady Twojego wynagrodzenia ustalone są w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi.
  • Związek egzekwuje świadczenia należne Tobie, Twoim Koleżankom i Kolegom wynikające z zasad bezpieczeństwa i warunków pracy.
  • Gdy w zakładzie naruszane są przepisy prawa pracy to z inicjatywy związków zawodowych może być przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy.
  • Pracodawca naruszając Twoją godność spotyka się z reakcją przedstawicieli NSZZ „Solidarność”.
  • Poprzez swoich związkowych przedstawicieli masz możliwość wpływania na rozdział i kontrolowanie wydatków z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
  • Związek przyznaje członkom zasiłki statutowe, zapomogi losowe i świadczenia w związku z przejściem na emeryturę.
  • Organizujemy obchody rocznicowe wprowadzenia stanu wojennego.
  • Jest jeszcze wiele innych powodów, o których przekonasz się będąc członkiem naszego Związku.

DLATEGO WARTO NALEŻEĆ DO NIEZALEŻNEGO SAMORZĄDNEGO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO

RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ

Jeżeli nie jesteś jeszcze członkiem związku i masz problemy – to zapisz się do NSZZ „Solidarność” aby mieć pewność, że Komisja Zakładowa będzie mogła skuteczniej reprezentować Cię przed pracodawcą.

Jeżeli jesteś członkiem związku NSZZ „Solidarność” i potrzebujesz pomocy, to zgłoś się do siedziby Komisji Zakładowej:
ul. Mościckiego 36; 52-110 Wrocław

Prawnicy związkowi udzielają bezpłatnych porad dla członków związku i pomagają we wszelkich sprawach pracowniczych.
tel. (071) 717-35-93; email: kzcmwro@ksk.org.pl