Umowa z PZU i Bankiem PKO S.A.

Została podpisana umowa o współpracy NSZZ „Solidarność” z PZU i Bankiem PKO S.A. Umowa dotyczy członków Związku którzy posiadają legitymację członkowską (wnioski o wydanie legitymacji członkowskiej można wypełnić w biurze Komisji Zakładowej).

Warunkiem przystąpienia do Klubu PZU Pomoc dla NSZZ Solidarność jest wypełnienie formularza aktywacji na stronie: klubpzupomoc.pzu.pl/nszzsolidarnosc
Po dokonaniu aktywacji w Klubie otrzymasz kartę uprawniającą do 10% zniżki przy zakupie niżej wskazanych ubezpieczeń.

Jak uzyskać zniżkę?

Wystarczy wypełnić formularz przystąpienia do Klubu PZU dla NSZZ “Solidarność”, a następnie udać się do agenta PZU S.A. i przed zawarciem umowy ubezpieczenia podać numer PESEL lub numer otrzymanej karty. Agent sprawdzi uprawnienia do zniżki. Po pozytywnej weryfikacji udzieli zniżki.

O czym należy pamiętać?

• zniżka dotyczy wyłącznie umów z rocznym okresem ubezpieczenia,
• właściciel karty musi występować w umowie jako ubezpieczony,
• zniżka musi być zgodna z regulacjami dotyczącymi składki minimalnej,
• z tytułu posiadania Karty PZU Pomoc przysługuje tylko jedna zniżka w ramach jednej umowy ubezpieczenia.

Na jakie ubezpieczenia przysługuje zniżka?

• PZU Auto: AC, OC, NNW, NNW Max
• PZU Dom
• PZU NNW
• PZU Gospodarstwo Rolne: Obowiązkowe ubezpieczenie budynków, OC Rolnika, Mienie ruchome, NNW Rolnika
• Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym
• Ubezpieczenie PZU Bezpieczny Rowerzysta

Oferta Banku Pekao S.A. dla członków Klubu PZU Pomoc NSZZ “Solidarność”.
Warunkiem skorzystania z oferty, jest przedstawienie legitymacji NSZZ Solidarność w placówce Banku Pekao S.A.

Szczegóły dotyczące współpracy z Bankiem PKO S.A. (jako dodatkowy benefit) można przeczytać na stronie:
klubpzupomoc.pzu.pl/nszzsolidarnosc