Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"

Home

Ramowe porozumienie w sprawie określenia warunków i trybu wykonywania pracy w okresie obniżonego wymiaru czasu pracy
Wystąpienie 3 central związkowych do Marszałka Senatu RP

KOMUNIKAT

Koleżanki i Koledzy!

W związku z ogłoszeniem, na terenie kraju, stanu zagrożenia epidemicznego apeluję o przestrzeganie zaleceń służb sanitarnych. Szczególnie ważne jest utrzymywanie wysokich standardów higieny osobistej oraz unikania niepotrzebnych spotkań z innymi osobami. W związku z powyższym Prezydium Komisji Zakładowej postanowiło nie zwoływać posiedzenia Komisji Zakładowej i wstrzymać prace zespołów roboczych. Rekomendujemy niezwoływanie posiedzeń komisji oddziałowych oraz wszelkich spotkań organizowanych przez nasze struktury.

Wszelkie problemy proszę zgłaszać:

Drogą e-mailową na adres: kzcmwro@ksk.org.pl lub gadzicki@wp.pl

Telefonicznie: do przewodniczących komisji oddziałowych lub bezpośrednio do mnie pod numer telefonu: 607 893 649.

Pozdrawiam
Zbigniew Gadzicki Przewodniczący KZ

Praca w dobie koronawirusa

Zagrożenie epidemią koronawirusa to ogromne wyzwanie dla zakładów pracy. Wielu pracodawców wprowadziło tzw. pracę zdalną.... UWAGA łącze zewnętrzne do strony Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

Staraniem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wzrosło wynagrodzenie minimalne. Rząd zdecydował, że najniższe wynagrodzenie brutto wyniesie ...

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W tym roku kwota odprowadzana na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego pracownika będzie naliczana ...