Home

Uroczystości Święta Kolejarza we Wrocławiu

W dniu 23 listopada 2022 r. odbyło się spotkanie mediacyjne w ramach sporu zbiorowego na którym przedstawiciele Zarządu przedstawili propozycję wdrożenia podwyżki wynagrodzeń w
terminie od 1 kwietnia 2023 r. w kwocie 400 zł. Jednocześnie Zarząd Spółki zapowiedział zwiększenie gratyfikacji wypłacanej z okazji Święta Kolejarza o dodatkowe 600 zł.
Mając na uwadze przede wszystkim dobro pracowników i rozumiejąc ich potrzeby Niezależny
Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność” nie przyjął i nie uzgodnił zaproponowanej kwoty oraz terminu wdrożenia podwyżki wynagrodzeń. Uważamy, że proponowana kwota podwyżki powinna być wyższa, a termin jej wdrożenia wcześniejszy. Dlatego deklarujemy gotowość udziału w kolejnym spotkaniu zaproponowanym przez mediatora wierząc, że pomimo trudnej sytuacji w PKP Cargo uda się nam dojść do porozumienia.