Home

Komunikat Przewodniczącego Rady Sekcji Zawodowej NSZZ “Solidarność” w sprawie porozumienia płacowego z pracodawcą oraz Referendum strajkowego.

Wniosek o zwołanie w trybie pilnym posiedzenia Rady Nadzorczej

Z niezrozumiałych powodów brak realizacji zapisów porozumienia z 1 grudnia 2023 roku dotyczących podwyżek wynagrodzeń

POROZUMIENIE PŁACOWE PODPISANE

KARTA RABATOWA PKN ORLEN