Home

WYPOWIEDZENIE PGP

Stało się !!! Spółka wypowiedziała Pakt Gwarancji Pracowniczych.

PISMO SEKCJI ZAWODOWEJ GRUPY PKP CARGO

Odpowiedź do Zarządu PKP CARGO S.A. w sprawie pisma doczącego planowanych nieświadczeń pracy

PISMO PREZESA ZARZĄDU DO ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Pismo Prezesa zarządu PKP CARGO S.A. w sprawie podywżek wynagrodzeń w 2024 roku

PISMO DO PREZESA ZARZĄDU

Pismo Związków Zawodowych skierowane do Prezesa PKP S.A. oraz Prezesa PKP CARGO S.A. w sprawie funkcjonowania spółki.

KARTA RABATOWA PKN ORLEN