Home

Uroczystości Święta Kolejarza we Wrocławiu

Drogie koleżanki i koledzy oraz wszyscy którzy mają otwarte serca!

Szanowni Państwo

Komisja Zakładowa NSZZ ;;Solidarność” PKP Cargo S.A. Dolnośląski Zakład Spółki zwraca się z gorącą prośbą do państwa o przekazanie 1,5% podatku dochodowego za rok 2022 na rzecz córki naszej  pracownicy i koleżanki Patrycji Sroki, która zmaga się z poważnymi kłopotami zdrowotnymi.

Rola Państwa sprowadza się do wypełnienia kilku rubryk w deklaracji podatkowej PIT (nazwa wybranej organizacji oraz nr KRS) a podatek zostanie przekazany przez właściwy Urząd Skarbowy na konto organizacji pożytku publicznego

KRS:0000338389 Cel szczegółowy nr 12355 Sroka Patrycja.

Bardzo dziękujemy za okazaną pomoc.

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY, TO TYLKO KILKA CHWIL NA WPISANIE DANYCH

Porozumienie płacowe podpisane

W ramach procedury rozwiązywania sporu zbiorowego wszczętego pismem z dnia 1 marca 2023 roku pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna zawarte w dniu 24 stycznia 2023 r. ….. – wejdź i czytaj