Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"

Home

Nie żyje ks. Stanisław Orzechowski – duszpasterz studentów, robotników i kolejarzy

W środę 19 maja, w wieku 81 lat zmarł ksiądz Stanisław Orzechowski. W sierpniu 1980 roku odprawił mszę św. w czasie strajku w zajezdni przy ulicy Grabiszyńskiej we Wrocławiu. Później „Orzech” uczestniczył w strajku głodowym kolejarzy wrocławskich. W czasie stanu wojennego we wszystkie czwartki, w kościele przy ul. Bujwida odbywały się msze święte za Ojczyznę. Był również diecezjalnym duszpasterzem ludzi pracy. Przez długie lata prowadził wrocławską pielgrzymkę na Jasną Górę.

Bez Solidarności moje życie byłoby niepełne – t akie słowa wpisał w księdze pamiątkowej ksiądz Stanisław Orzechowski, kiedy odwiedził Zarząd Regionu po raz ostatni w 2009 r. Popularny, ale i stawiający wymagania młodzieży akademickiej „Orzech” w latach 80. był jednym z tych dolnośląskich księży, którzy wsparli dolnośląską „Solidarność”. – Macie moją sympatię, bo tak jak za was mówił Jan Paweł II na gdańskiej Zaspie w 1987 r., tak teraz wy powinniście mówić za słabszych – zwracał się wtedy ks. Stanisław Orzechowski do działaczy.

Wśród licznych wyróżnień ks. Orzechowski otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2005 r. uhonorowany został Nagrodą Miasta Wrocławia, a w 2016 r. tytuł Zasłużony dla NSZZ “Solidarność” przyznał mu Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”.

Przewodniczący “Solidarności” Piotr Duda poinformował dziś podczas konferencji prasowej w imieniu Komisji Krajowej NSZZ “Solidarność” o działaniach jakie związek podejmie w sprawie postulatu emerytur stażowych. Zaprezentowano również logo pod hasłem “emerytura za staż”.

Czytaj więcej …

Protokół ustaleń ze spotkania Zarządu PKP CARGO S.A. z Organizacjami Związkowymi w ramach dialogu społecznego...
Pismo nr SZ 10/05/2021 Informacja dotycząca szczepień przeciw COVID-19 przypadająca w godzinach pracy
Pismo Central Związkowych w sprawie podwyżek wynagrodzeń
Pismo Sekcji Zawodowej Grupy PKP CARGO do Przewodniczącego NSZZ "Solidarność" w sprawie sytuacji panującej w Spółce PKP CARGO S.A.
Pismo Sekcji Zawodowej w sprawie projektu Organizacyjnego Spółki PKP CARGO S.A.
Protokół ze spotkania Stron Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy z dnia 17 lutego 2021 r.

Spółka DOMS na 40 lat „Solidarności”

Zapraszamy do skorzystania z wypoczynku w ośrodkach DOMS w Jarnołtówku, Spale i Zakopanem. Z bonem zapłacimy o 200 zł mniej za wszystkie usługi świadczone w ośrodkach prowadzonych przez Spółkę DOMS, a w szczególności wyżywienie, noclegi oraz strefę relaksu.
Jak dostać bon na wypoczynek
Bon należny jest każdemu, kto jest członkiem NSZZ „Solidarność” lub zapisze się do NSZZ „Solidarność”. Bon jest do odbioru w biurze Komisji Zakładowej oraz Komisji Oddziałowych   …… czytaj więcej

Praca w dobie koronawirusa

Zagrożenie epidemią koronawirusa to ogromne wyzwanie dla zakładów pracy. Wielu pracodawców wprowadziło tzw. pracę zdalną.... UWAGA łącze zewnętrzne do strony Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność"

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

Staraniem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wzrosło wynagrodzenie minimalne. Rząd zdecydował, że najniższe wynagrodzenie brutto wyniesie ...

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W tym roku kwota odprowadzana na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego pracownika będzie naliczana ...