Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"

Home

Podwyżka wynagrodzeń wynegocjowana

W dniu 24 maja 2022 roku w Warszawie podczas spotkania mediacyjnego pomiędzy Związkami Zawodowymi a Zarządem spółki PKP CARGO S.A. doszło do porozumienia w sprawie podwyżek płac. 

Nie kończy to sporu zbiorowego tylko zawiesza do listopada 2022 roku co daje nadzieje na dalsze negocjacje płacowe w tym roku.