Home

Uroczystości Święta Kolejarza we Wrocławiu

Porozumienie płacowe podpisane

W ramach procedury rozwiązywania sporu zbiorowego wszczętego pismem z dnia 1 marca 2023 roku pomiędzy Stronami Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników zatrudnionych przez Zakłady PKP CARGO Spółka Akcyjna zawarte w dniu 24 stycznia 2023 r. ….. – wejdź i czytaj