Home

Premia dodatkowa za 2023 rok

Pomimo niepewnej sytuacji PKP CARGO  na rynku przewozów spółka postanowiła odpowiedzieć pozytywnie na wniosek dwóch organizacji związkowych, które wystąpiły z apelem o podzielenie się zyskiem z pracownikami.

W wyniku rozmów z Zarządem związki ustaliły wypłatę 450 złotych dla pracowników w miesiącu sierpniu wraz z wynagrodzeniem za miesiąc lipiec.

Odpowiedź Członka Zarządu na wystąpienie związków w sprawie dodatkowej premii.

Odpowiedź Członka Zarządu w sprawie podwyższenia dopłaty do okularów

Międzyzakładowa Komisja Koordynacyjna NSZZ „Solidarność” wnosi o zwiększenie stawki dziennej na zakup posiłków regeneracyjno – zmacniających na kwotę 10 zł dla pracowników PKP CARGO SA. uprawnionych na podstawie Układu Zbiorowego Pracy dla pracowników zatrudnionych przez zakłady PKP CARGO S.A.

KARTA RABATOWA PKN ORLEN

Uroczystości Święta Kolejarza we Wrocławiu