Komisja Zakładowa NSZZ "Solidarność"

Badanie okresowe przedłużone

Ważność badań okresowych, których ważność upłynęła po 7 marca została przedłużona o 60 dni po zakończeniu…

Wzrost minimalnego wynagrodzenia

Staraniem Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” wzrosło wynagrodzenie minimalne. Rząd zdecydował, że najniższe wynagrodzenie brutto wyniesie od 1…

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

W tym roku kwota odprowadzana na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na jednego pracownika będzie naliczana od…